3.5%

3.5% pentru Samusocial din România

Samusocial din România oferă în mod direct (pe stradă prin intermediul Echipei Mobile Samusocial sau în cadrul Centrului de Zi din Șos. Grozăvești) servicii sociale, medicale şi psihologice pentru persoanele adulte fără adăpost și alte grupuri conexe dezavantajate (familii cu copii care trăiesc în condiții improprii, persoane cu handicap, bătrâni neajutorați, persoane aflate la risc de a deveni fără adăpost, tineri dezinstituționalizați).

Acțiunile Samusocial din România sunt orientate spre trei direcții: intervenție de urgență, asistență și monitorizare, reinserție socio-profesională.

Obiectivele specifice pe care le urmărim sunt:

  1. Identificarea cât mai multor persoane adulte fără adăpost sau aflate în situație de risc de a deveni fără adăpost;
  1. Asigurarea accesului la servicii sociale și medicale pentru persoanele adulte fără adăpost și persoanele aflate în situație de risc de a deveni fără adăpost;
  1. Reinserţia socio-profesională a persoanelor adulte fără adăpost;
  1. Asigurarea consilierii și asistenței psihologice pentru persoanele adulte fără adăpost în vederea participării cu succes la  procesul de reinserție socio-profesională;

În baza de date Samusocial sunt înregistrate aproximativ 5400 de persoane fără adăpost sau care trăiesc la limita acestui statut (de exemplu, persoane care locuiesc în spații improvizate sau a căror situație economică și socială se traduce într-un risc foarte mare de a ajunge în stradă). Accesul acestora la servicii de asistență socială și medicală este foarte dificil. De exemplu, foarte multe dintre persoanele fără adăpost nu au acte de identitate și se regăsesc în incapacitatea de a se adresa instituțiilor și organizațiilor pentru ajutor. Aproape jumătate din persoanele cu care noi lucrăm au peste 55 ani și au boli cronice.

SPRIJINĂ ȘI TU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST PRIN DIRECȚIONAREA A 3.5% DIN IMPOZIT CĂTRE SAMUSOCIAL DIN ROMÂNIA

1. Ce înseamnă să direcționezi 3.5% din impozit către Samusocial din România?

3.5% din impozitul pe care l-ai plătit deja pentru veniturile pe care le-ai obținut în 2021 va fi direcționat de administrația financiară către Samusocial din România. Sumele care vor ajunge astfel în bugetul Samusocial vor fi folosite pe parcursul anului pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost.

Tot ce trebuie să faci pentru a direcționa 3.5% din impozit către Samusocial din România este să completezi și să depui formularul 230.

2. Cine poate direcționa 3.5% din impozit către Samusocial din România?

Persoanele fizice care în 2021 au obținut venituri din salarii, pensii, activități independente/activități agricole, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă (pentru care impozitul se reține la sursă), drepturi de proprietate intelectuală (altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real), cedarea folosinței bunurilor (pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit).

3. Cum poți direcționa 3.5% din impozit către Samusocial din România?

A. Descarcă și completează formularul 230 de aici.

Completează-l de mână, folosind litere majuscule. Completează pe prima pagina secțiunea “I. Date de identificare a contribuabilului” (nume, prenume, adresă, CNP și date de contact) și semnează. Pe pagina a doua, completează rubrica de CNP din colțul dreapta-sus și semnează în josul paginii.

Pe ambele pagini poți opta și pentru direcționarea impozitului pe o perioadă de doi ani (bifează în acest caz căsuța respectivă).

În formularul descărcat vei observa că datele de identificare ale Samusocial din România sunt deja completate. De asemenea, nu este necesară specificarea sumei (administrația fiscală o va calcula) și nici atașarea vreunui alt document.

B. Depune formularul folosind una din variantele de mai jos:

- depunere personală la registratura administrației financiare de care aparții (adresa din buletin).

- expediere prin poștă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire) către administrația financiară de care aparții (adresa din buletin). În cazul depunerii prin poștă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire), este suficientă transmiterea unui singur exemplar al Formularului 230, dovada depunerii fiind tocmai confirmarea de primire.

- depunere online folosind serviciul ANAF Spațiul Privat Virtual.

4. Până când poți direcționa 3.5% din impozit către Samusocial din România?

Termenul limită de depunere pentru Formularul 230 este 25 MAI 2022 (data poștei).

VĂ MULȚUMIM!

ECHIPA SAMUSOCIAL DIN ROMÂNIA