ANPDC

municipiul bucurestiMisiunea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor si de a lua toate masurile pentru a contribui la crearea unei societati demne pentru copii, implicand in acest proces autoritatile administratiei publice locale si centrale, societatea civila, parintii si copiii.

Constituita in baza prevederilor Legii 275/2004, odata cu intrarea in vigoare a pachetului legislativ privind protectia si promovarea drepturilor copilului, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, ANPDC asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului, prin interventia, in conditiile legii, in procedurile administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.