Stiri / ANUNT INCEPERE PROIECT “Samu-Conect”
16 iulie 2014

ASOCIAŢIA SAMUSOCIAL DIN ROMÂNIA, cu sediul în Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 2, sector 6, derulează, începând cu data de 25.05.2014, proiectul cu titlul „Samu-Conect” – cod SMIS – CSNR 41025, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul contractului de finanţare nr. 1885/311 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţionalǎ în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 130.486,75 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 88.474,69 lei (82,70% FEDR si 17,30% Buget de Stat). Cofinanţarea beneficiarului este de 4.565,56 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti pe o durată de 6 luni.

Obiectivul general al proiectului este creşterea utilizarii TIC in cadrul Asociaţiei Samusocial din România, prin imbunătăţirea accesului la broadband, prin dezvoltarea reţelei interne (LAN) astfel incât toti angajaţii să aibă acces la computere şi la internet, achiziţie semnătura electronică, imbunătăţirea web-site-ului organizaţiei.

Document anexat: Anunţ începere proiect „Samu-Conect”