Achizitii publice

Anulare achizitie – 4.septembrie 2014

Referitor la procedura de selectie oferte demarata in data de 31.07.2014 aferenta Procedurii de achiziție echipamente TIC proiect “Samu-Conect”, P.20140731.1 – proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe, Avand in vedere faptul ca, conform Ordinului 1120/2013, procedura de achizitie simplificata a [...]

Anunt achizitie – 31.iulie 2014

Asociatia Samusocial din Romania demareaza procedura de achiziție echipamente TIC, P.20140731.1/31.07.2014 pentru proiectul proiectul cu titlul „Samu-Conect” – cod SMIS – CSNR 41025″, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul contractului de finanţare nr. 1885/311 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţionalǎ în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru [...]

Anunt achizitie – 1.septembrie 2011

Asociatia Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei- studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii de evaluare externa privind implementarea proiectului “Atelier de Insertiune” , cod CPV 79419000-4 .3 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier de insertie”, proiect [...]

Anunt achizitie – 3.august 2010

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii proiectare grafica cod CPV 79822500-7 si productie spot publicitar, cod CPV 92111250-9 . Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier de [...]

Anunt achizitie – 2.august 2010

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii de relatii cu publicul : Achizitie servicii de consultanta in relatii cu publicul Cod CPV: 79416200-5 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier [...]

Anunt achizitie – 2.august 2010

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii de campanie de publicitate : Realizare media planning cod CPV: 79341400-0. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier de insertie”, proiect cofinantat din [...]

Anunt achizitie – 10.august 2009

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii contractului de achiziție a serviciilor de pre-press, creație grafică, editare si tipărire materiale promotionale , cod CPV 79800000-2 . Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Achizitia se face in vederea [...]

Anunt achizitie – 10.august 2009

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie produse informative si de promovare, cod CPV 39294100-0 si servicii de editare cod cpv 79970000-4 . Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier de insertie”, [...]

Anunt achizitie – 7.iulie 2009

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii informatice: servicii de dezvoltare de software personalizat, cod CPV 72230000-6 in vederea realizarii unei baze de date pentru beneficiarii asociatiei si servicii realizare web site si newsletter electronic, cod CPV: 72413000-8 [...]