Uniunea Europeana – Program finaintat prin Phare

phareProgramul PHARE, ca un instrument de pre-aderare, este principalul canal AL Comunitatii Europene de cooperare financiara si tehnica cu tarile din Europa Centrala si de Est (CEECs). Activitatile sale se concentreze pe doua prioritati:

- ajuta administratiile din tarile candidate pentru a dobandi capacitatea de a pune in aplicare acquis-ul comunitar. Phare ajuta, de asemenea, administratiile nationale si regionale, precum si organismele de reglementare si supraveghere, in tarile candidate sa se familiarizeze cu obiectivele si procedurile comunitare;

- ajuta tarile candidate pentru a aduce industria si infrastructura de baza a acestora pana la standardele comunitare prin mobilizarea de investitii necesare, in special in zonele in care normele comunitare sunt din ce in ce mai exigente: mediu, transporturi, industrie, produs de calitate, conditiile de lucru etc