Anulare achizitie – 4.septembrie 2014

Referitor la procedura de selectie oferte demarata in data de 31.07.2014 aferenta Procedurii de achiziție echipamente TIC proiect “Samu-Conect”, P.20140731.1 – proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe,

Avand in vedere faptul ca, conform Ordinului 1120/2013, procedura de achizitie simplificata a fost construită în jurul conceptului de contract de achiziție si ca pentru fiecare lot trebuie introdus un anunț separat pentru fiecare contract de achiziție ce urmează a fi atribuit și semnat, comisia de evaluare desemnata de catre Asociatia Samusocial din Romania declara ANULATA procedura de selectie oferte din cauza unor erori de procedura ce nu pot fi remediate in acest stadiu al achizitiei.

Avand in vedere tipul achizitiilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul proiectului Samu-Conect precizam ca procedurile de achizitii echipamente si software vor fi derulate in cel mai scurt timp posibil, in conformitate cu prevederile Ordinului MFE 1120/2013.