Anunt achizitie – 1.septembrie 2011

Asociatia Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei- studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii de evaluare externa privind implementarea proiectului “Atelier de Insertiune” , cod CPV 79419000-4 .3
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier de insertie”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, cod contract POSDRU/14/6.1/S/10. Proiectul a fost derulat in perioada 2009-2011 de catre Asociatia noastra in parteneriat cu Asociatia Ateliere Fara Frontiere . Aceasta evaluare va dura maxim 2 zile pe durata lunii decembrie 2011.

Obiectivele urmarite in cadrul acestei evaluari sunt urmatoarele:
– Identificarea punctelor tari ale implementării proiectului: pentru a întări astfel de comportamente şi a evidenţia beneficiile unei echipe coezive cu abilităţi diferite, care se pot completa pentru a conduce către eficienţă şi succes.
– Identificarea aspectelor care necesită îmbunătăţiri pe viitor: pentru a genera soluţii care să fie apoi implementate de comun acord astfel încat în viitor să nu mai existe probleme de rol, de comunicare, de interacţiune între echipe.
– Identificarea şi delimitarea clară a rolurilor fiecărui participant în parte
Aspectele care vor trebui investigate sunt:
– coerenta viziunilor operaţionale între cele 2 echipe
– ce trebuie îmbunătăţit între cele 2 echipe
– cum ar putea fi îmbunătăţita colaborarea dintre cele 2 asociatii partenere

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solictarii adresate direct achizitorului prin e-mail.

Pentru informatii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail email hidden; JavaScript is required, persoana de contact Nicolae Sabina.

Valoarea estimata a achizitiei este de 3.500,00 eur, fara TVA.
Cei interesati pot depune ofertele pe e-mail la adresa email hidden; JavaScript is required sau prin posta la adresa: Samusocial din Romania, str. Cluceru Udricani nr.1-3 , bloc 106A, parter, tronson 1, sector 3, Bucuresti pana la data de 05.12.2011, ora 17.00.