Anunt achizitie – 31.iulie 2014

Asociatia Samusocial din Romania demareaza procedura de achiziție echipamente TIC, P.20140731.1/31.07.2014 pentru proiectul proiectul cu titlul „Samu-Conect” – cod SMIS – CSNR 41025″, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul contractului de finanţare nr. 1885/311 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţionalǎ în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Anexat: CAIET DE SARCINI / CLARIFICARI

Documentatia anexata este cea publicata pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene, Achizitii Beneficiari Privati in conformitate cu prevederile Ordinului MFE 1.120/2013.