Anunt achizitie – 7.iulie 2009

Samusocial din Romania demareaza procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii informatice: servicii de dezvoltare de software personalizat, cod CPV 72230000-6 in vederea realizarii unei baze de date pentru beneficiarii asociatiei si servicii realizare web site si newsletter electronic, cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Achizitia se face in vederea implementarii proiectului “Atelier de insertie”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. Cod contract POSDRU/14/6.1/S/10

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solictarii adresate direct achizitorului prin e-mail.
Pentru informatii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail email hidden; JavaScript is required, persoana de contact Mirela Alexe.

Valoarea estimata a achizitiei este de 15.000,00 eur, fara TVA.

Cei interesati pot depune ofertele pe e-mail la adresa email hidden; JavaScript is required sau prin posta la adresa: Samusocial din Romania, str. Cluceru Udricani nr.1-3 , bloc 106A, parter, tronson 1, sector 3, Bucuresti pana la data de 20.07.2009, ora 9.00.